Οι Ιδιαιτερότητες των Κατατακτηρίων Εξετάσεων Αγγλικής Φιλολογίας Θεσ/νίκης

Για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις Αγγλικής Φιλολογίας που διενεργούνται κάθε χρόνο για τα Τμήματα Αθήνας και Θεσ/νίκης έχουμε ξαναγράψει συνολικά. Ωστόσο, σήμερα θα γίνει μια πιο συγκεκριμένη αναφορά σε ορισμένες ιδιαιτερότητες…
Read More

Γράφοντας το Δοκίμιο της Λογοτεχνίας στις Κατατακτήριες Εξετάσεις της Αγγλικής Φιλολογίας

Αγγλική Φιλολογία
Κάθε χρόνο οι υποψήφιοι των Κατατακτηρίων Εξετάσεων  και των δύο τμημάτων Αγγλικής Φιλολογίας, σε Αθήνα και Θες/νίκη εξετάζονται γραπτά, μεταξύ άλλων, και σε μαθήματα Λογοτεχνίας. Καλούνται να αναπτύξουν επαρκώς ένα…
Read More

Οι Κατατακτήριες Εξετάσεις που ανοίγουν ορίζοντες

Αγγλική Φιλολογία
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ένα όλο και αυξανόμενο ενδιαφέρον για συμμετοχή πολλών πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις Κατατακτήριες  Εξετάσεις των Τμημάτων Αγγλικής Φιλολογίας  σε Αθήνα  και  Θεσ/νίκη, κατά την περίοδο 1-15…
Read More
Μενού