ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ   Κατατακτηρίων Εξετάσεων Αγγλικής Φιλολογίας 2022-23.

Όλα τα παρακάτω είναι ενδεικτικά και δύνανται να αλλάξουν κατά την κρίση των Διδασκόντων.

ΝΕΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Σε περίπτωση ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ οι υποψήφιοι μας απολαμβάνουν πλήρη στήριξη για μια 2η προσπάθεια εντελώς ΔΩΡΕΑΝ σε ότι χρειαστεί. Σχετικές πληροφορίες μετά από συνεννόηση μαζί μας! Έτσι διασφαλίζεται πλήρως η ΑΞΙΑ της επένδυσής σας σε μια τόσο σοβαρή προσπάθεια.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

1) ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει την πλήρη κάλυψη και των τριών Πανεπιστημιακών μαθημάτων εξέτασης με συστηματικό και οργανωμένο τρόπο. Χαρακτηριστικό του είναι ο πλήρης πρακτικός του προσανατολισμός και η ταυτόχρονη βελτίωση των δεξιοτήτων που χρειάζονται για τις Εξετάσεις από την πρώτη σχεδόν ημέρα.

Το υλικό που δίνεται είναι διαβαθμισμένο και προσαρμοσμένο στις ατομικές και ομαδικές ανάγκες των εκάστοτε υποψηφίων, γι αυτό και αλλάζει αλλά και βελτιώνεται κάθε χρόνο. Δεν στοχεύει στην απομνημόνευση όπως γίνεται συνήθως με Σημειώσεις κλπ που δεν καλλιεργούν την γραπτή απόδοση που είναι και η μόνη που έχει σημασία τελικά στις Εξετάσεις, αλλά στην επεξεργασία  με στόχο την διαρκή και σταδιακή βελτίωση, την κάλυψη των αδύναμων σημείων, τον εντοπισμό και την σταδιακή διόρθωση των αδυναμιών.

Έτσι, ώστε όταν έρθει η ώρα της εξέτασης ο υποψήφιος/α να μπορεί να ανταποκριθεί σε οτιδήποτε προκύψει και άρα να έχει μια σίγουρη επιτυχία. Ή αλλιώς, όπως ανέφερε μια επιτυχούσα μας σε επώνυμη κριτική της: “…όταν έρθει η ώρας της εξέτασης σου φαίνονται όλα εύκολα.”

Ο χρόνος του μαθήματος αξιοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε η μετέπειτα ανάγκη μελέτης είναι στο minimum. Συνίσταται για υποψηφίους αποφασισμένους να περάσουν στη Σχολή, πολυάσχολους που αναζητούν την καλύτερη δυνατότητα Προετοιμασίας που υπάρχει.

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ GROUPS:   126 ώρες,  21 εβδομάδες

Έναρξη 16 Μαϊου – 8 Ιουλίου και μετά από το καλοκαιρινό διάλειμμα 26 Αυγούστου – 13 Νοεμβρίου

Συμπεριλαμβάνει δωρεάν ώρες μαθημάτων + το πλήρες Σεμινάριο Συγγραφικής Δοκιμίου Λογοτεχνίας

Μέρες & Ώρες: Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή  09.30- 11.30 (Group1)

Πρόγραμμα Θεσ/νίκης:    Τρίτη – Πέμπτη 09.30πμ – 12.30μμ

2) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΩΡΩΝ

1 φορά την εβδομάδα (2,5 ώρες)

Το Πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε υποψηφίους που έχουν την δυνατότητα να διαβάζουν αποτελεσματικά και μόνοι τους αλλά, όπως είναι φυσικό, χρειάζονται καθοδήγηση σε βασικά σημεία της ύλης, θέλουν να αναπτύξουν επαρκώς την ικανότητα μιας επαρκούς ανταπόκρισης στις εξετάσεις αλλά και να ωφεληθούν με λίγες ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης από την μεγάλη εμπειρία και επιτυχία του προγράμματος.

Ξεκινά όμοιες ημερομηνίες με το Πλήρες Πρόγραμμα και ολοκληρώνεται επίσης μέσα Νοέμβρη 2022.

3)  ΠΑΚΕΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οι υποψήφιοι έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν κάποια πακέτα μαθημάτων (ιδιαιτέρων ή σε group) ανάλογα με τις ανάγκες τους. Για τις επιλογές αυτές επικοινωνείτε μαζί μας.

4) ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης ιδιαιτέρων μαθημάτων. Η συνεννόηση γίνεται μαζί μας και ενημερώνεστε για τους όρους συνεργασίας.

ΓΕΝΙΚΑ

 • Απογευματινά μαθήματα groups γίνονται εφόσον υπάρξει το ανάλογο ενδιαφέρον από τους υποψηφίους.
 • Υπάρχει η δυνατότητα ένταξης αργότερα από τις εκάστοτε ημερομηνίες έναρξης μαθημάτων και τα κενά καλύπτονται με τρόπο και χρόνο που προτείνεται από την Καθηγήτρια (χωρίς διαφοροποίηση των διδάκτρων τα οποία παραμένουν σταθερά όποτε και αν ξεκινήσει κανείς.)
 • Τα δίδακτρα εξοφλούνται με προκαταβολή πριν την έναρξη των μαθημάτων και δόσεις που ολοκληρώνονται στους πρώτου 1,5 μήνα μαθημάτων. Για λεπτομέρειες επικοινωνείτε μαζί μας.
 • Υπάρχει η δυνατότητα αποδοχής πιστωτικών καρτών, κλπ. κατόπιν συνεννόησης.
 • Παρέχεται σχετική νόμιμη απόδειξη παροχής υπηρεσιών.
 • Τα μαθήματα διεξάγονται εξολοκλήρου διαδικτυακά, οπότε μια καλή σύνδεση στο internet είναι απαραίτητη.

Αν και τα πιο σημαντικά στοιχεία, συμβουλές και οδηγίες δίνονται  προφορικά κατά τη διάρκεια της Προετοιμασίας, πάντα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των εκάστοτε υποψηφίων, ας δούμε μια σειρά από ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά του Προγράμματος:

 • Κατά τον πρώτο μήνα του προγράμματος, αλλά και περιστασιακά στην πορεία, γίνονται σημαντικές αναφορές σε εισαγωγικά στοιχεία των μαθημάτων αλλά και σε στοιχεία γλώσσας, λόγω του υψηλού επιπέδου και των αυξημένων αναγκών στη γλώσσα για τους συγκεκριμένους υποψηφίους. Έτσι ο υποψήφιος ανακτά σταδιακά την αυτοπεποίθηση για τον γραπτό χειρισμό της αγγλικής γλώσσας σε ακαδημαϊκό επίπεδο, κάτι εντελώς καινούργιο για τα ως τώρα δεδομένα του και μάλιστα με τις ιδιάζουσες απαιτήσεις του εκάστοτε αντικειμένου.
 • ΔΕΝ χρειάζεται να αγοράσετε βιβλία ή άλλο υλικό. Τα πάντα είτε παρέχονται από εμάς είτε δίδονται οι κατάλληλες, απλές οδηγίες για την απόκτησή τους.
 • Στοιχεία Συγγραφής του Λογοτεχνικού Δοκιμίου, απαραίτητα για τις απαντήσεις της Λογοτεχνίας είναι απόλυτα ενσωματωμένα στο Πρόγραμμα.
 • Παλαιότερα Θέματα και Ενδεικτικά Θέματα Εξετάσεων εξετάζονται κατά τη διάρκεια του Προγράμματος. Επίσης, οι υποψήφιοι έχουν την δυνατότητα να εξοικειωθούν με πρότυπες ή επαρκείς απαντήσεις (συχνά μέρη εργασιών άλλων επιτυχόντων, ώστε να έχουν μια σαφή εικόνα ), πάντα κατά την κρίση της Καθηγήτριας.
 • Απευθύνεται σε κάθε πτυχιούχο, ανεξάρτητα από το αν προέρχεται από θετικές ή ανθρωπιστικές επιστήμες κλπ.
 • Καλύπτει τα γλωσσικά κενά σταδιακά κατά τη διάρκειά του με κατάλληλο υλικό για αυτόν τον σκοπό.
 • Η Καθηγήτρια έχει διαρκή προσωπική εποπτεία της πορείας του κάθε υποψηφίου χωριστά και είναι διαθέσιμη για να συζητηθούν τα οποιαδήποτε επιμέρους ζητήματα και δυσκολίες προκύπτουν κατά τη διάρκειά του, ατομικά ή ομαδικά.
 • Το κλίμα των μαθημάτων διέπεται από σεβασμό και φιλικότητα, και τα δύο απαραίτητα στοιχεία για την διευκόλυνση της μάθησης και την ουσιαστική πρόοδο των υποψηφίων. Σε οποιαδήποτε αντίθετη περίπτωση- που οι όροι που διέπουν την αυτονόητη ανάγκη σεβασμού της αξιοπρέπειας, της εκπαιδευτικής διαδικασίας, της Καθηγήτριας και των μελών του εκάστοτε grοup  δεν τηρούνται, τότε και με δική μας πρωτοβουλία η συνεργασία διακόπτεται αυστηρά.
 • Προγραμματίζονται διαρκή τεστ από νωρίς που εξομοιώνουν την γραπτή διαδικασία των εξετάσεων ώστε κάθε υποψήφιος/α να είναι απόλυτα προετοιμασμένος/η και να έχει περάσει ήδη πολλές φορές από τεστ πριν το τελικό των εξετάσεων.
 • Δεδομένου του υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου των πανεπιστημιακών μαθημάτων, της ανταγωνιστικής διαδικασίας των Κατατακτηρίων αλλά και της επαγγελματικής λύσης που προσφέρει η εισαγωγή στην Αγγλική Φιλολογία τα δίδακτρα είναι εξαιρετικά προσιτά για όλους, δεδομένου του υψηλότατου επιπέδου των μαθημάτων.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα αποτελέσματα κάθε χρόνο δεν έχουν προηγούμενο ή ανάλογο σε κανένα άλλο Πρόγραμμα Προετοιμασίας για οποιαδήποτε Σχολή στις Κατατακτήριες στην Ελλάδα σε οποιοδήποτε Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο. Τα τελευταία χρόνια το 1/3 των συνολικών εισαχθέντων στην Αγγλική Φιλολογίας Αθηνών και πάνω από το 1/2 της Θεσ/νίκης  αποδεδειγμένα με Ονόματα και ημερομηνίες έχουν ολοκληρώσει το Πρόγραμμά μας ή /και παρακολουθήσει τα Σεμινάρια μας, μαθήματα κλπ.

Δείτε εδώ τους Επιτυχόντες μας όλων των ετών και στις δύο πόλεις !!!

Στη Σελίδα μας στο facebook: https://www.facebook.com/katataktiriesagglikis

θα βρείτε άφθονα θετικά σχόλια και επώνυμες κριτικές των επιτυχόντων μας καθώς και την δυνατότητα επικοινωνίας μαζί τους, κλπ. Μην παραλείψετε να περιηγηθείτε για να πάρετε μια εικόνα από την θετική εμπειρία που αποκόμισαν μαζί μας.

Ελπίζουμε σύντομα να είναι και το δικό σας όνομα ανάμεσά τους!

Μενού